Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, l, �, �, t, e, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

evert (7)lever (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

elev (6)eter (4)leve (6)levt (6)teer (4)tele (4)vete (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

ert (3)ler (3)lev (5)rev (5)tel (3)ter (3)tre (3)vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

el (2)er (2)ev (4)le (2)te (2)tv (4)ve (4)