Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, h, �, �, l, j, t kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

helt (5)lejt (10)levt (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (13)

ert (3)hej (10)hel (4)het (4)lej (9)ler (3)lev (5)lth (4)rev (5)tel (3)ter (3)tre (3)vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

ej (8)el (2)er (2)ev (4)le (2)te (2)tv (4)ve (4)