Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, h, �, �, l, j, d kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

drev (6)hejd (11)lejd (10)levd (6)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (12)

del (3)eld (3)hed (4)hej (10)hel (4)led (3)lej (9)ler (3)lev (5)red (3)rev (5)ved (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (11)

de (2)dl (2)dr (2)ed (2)ej (8)el (2)er (2)ev (4)le (2)vd (4)ve (4)