Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, g, �, �, d, d, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (4)

greve (8)redde (5)verde (7)vrede (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

drev (6)eder (4)gerd (5)grev (7)redd (4)rede (4)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

deg (4)ger (4)red (3)rev (5)ved (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

de (2)dr (2)ed (2)er (2)ev (4)ge (3)vd (4)ve (4)