Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, f, �, �, r, d, e kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

reder (5)verde (7)vrede (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (6)

drev (6)eder (4)feer (6)fred (6)rede (4)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

red (3)ref (5)rev (5)rfv (7)ved (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

de (2)dr (2)ed (2)er (2)ev (4)fe (4)vd (4)ve (4)