Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, f, �, �, r, d, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

fredar (8)

5 - Ord bestående av bokstäver  (7)

erfar (7)fader (7)freda (7)rader (5)revar (7)varde (7)vreda (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (11)

arve (6)darr (4)drar (4)drev (6)edra (4)evad (6)fred (6)reda (4)reva (6)vare (6)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (17)

arv (5)avd (5)ave (5)dra (3)era (3)eva (5)far (5)rad (3)rar (3)rea (3)red (3)ref (5)rev (5)rfv (7)vad (5)var (5)ved (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (10)

ar (2)av (4)de (2)dr (2)ed (2)er (2)ev (4)fe (4)vd (4)ve (4)