Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, f, �, �, r, a, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (2)

fraser (8)servar (8)

5 - Ord bestående av bokstäver  (10)

avres (7)avser (7)erfar (7)faser (7)raser (5)revar (7)seraf (7)serva (7)varse (7)vaser (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (17)

arve (6)arvs (6)avse (6)eras (4)evas (6)fars (6)fras (6)reas (4)resa (4)reva (6)revs (6)save (6)svar (6)svea (6)vare (6)vars (6)vers (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (20)

ars (3)arv (5)ave (5)avs (5)era (3)ers (3)eva (5)far (5)fas (5)rar (3)ras (3)rea (3)ref (5)res (3)rev (5)rfv (7)sav (5)ser (3)var (5)vas (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (9)

ar (2)as (2)av (4)er (2)ev (4)fe (4)sa (2)se (2)ve (4)