Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, f, �, �, r, a, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

erfar (7)revar (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

arve (6)reva (6)vare (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (11)

arv (5)ave (5)era (3)eva (5)far (5)rar (3)rea (3)ref (5)rev (5)rfv (7)var (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)av (4)er (2)ev (4)fe (4)ve (4)