Med hjälp av bokstäverna �, �, v, e, r, b, j, �, �, d, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (3)

breds (8)drevs (7)vreds (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (9)

bred (7)brev (9)drev (6)reds (4)revs (6)sved (6)verb (9)vers (6)vred (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (12)

ber (6)bre (6)dvs (5)eds (3)ers (3)red (3)res (3)rev (5)sed (3)sej (9)ser (3)ved (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (12)

be (5)de (2)dr (2)ds (2)ed (2)ej (8)er (2)ev (4)se (2)sj (8)vd (4)ve (4)