Med hjälp av bokstäverna �, �, s, k kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

sk (3)