Med hjälp av bokstäverna �, �, l, h, �, �, v, n, i, n, g kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ving (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

gin (4)giv (6)lin (3)liv (5)vig (6)vin (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

hg (4)il (2)in (2)ni (2)vi (4)