Med hjälp av bokstäverna �, �, l, f, l, a, s, k, a, s kan följande ord bildas:

7 - Ord bestående av bokstäver  (1)

skallas (8)

6 - Ord bestående av bokstäver  (6)

falska (9)flaska (9)kallas (7)klassa (7)skalas (7)skalla (7)

5 - Ord bestående av bokstäver  (16)

allas (5)askas (6)falla (7)falls (7)falsk (8)flask (8)kalas (6)kalla (6)kalls (6)kassa (6)klass (6)lakas (6)skala (6)skall (6)slaka (6)slask (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (19)

alfa (6)alfs (6)alla (4)alls (4)aska (5)fala (6)falk (7)fall (6)fasa (6)flak (7)kala (5)kall (5)klas (5)laka (5)lass (4)saks (5)sals (4)skal (5)slak (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (10)

alf (5)all (3)ask (4)fal (5)fas (5)kal (4)sak (4)sal (3)sas (3)ska (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

al (2)as (2)kl (3)la (2)sa (2)sk (3)