Med hjälp av bokstäverna �, �, g, o, n, v, r, �, �, n, s kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (7)

gnor (6)gnos (6)gros (6)grov (8)snor (5)sorg (6)svor (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (11)

gno (5)gro (5)nog (5)nos (4)osv (6)ros (4)rov (6)sno (4)son (4)sov (6)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

nr (2)os (3)ro (3)so (3)